Re: Bayan arkadaş


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]

Posted by mesut tekinyer (mesut_tekinyer@mynet.com) on April 01, 2001 at 12:58:58 AM MST:

In Reply to: Re: Bayan arkadaş posted by ibrahim on January 22, 2001 at 09:46:46 AM MST:

: ben güzel bir kız arkadaş arıyorum esmer sarışın fark etemez uzunsaçlı 14 yaşındaolacak ilerde evlenebiliriz
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]