Re: Where are the most wanted HOOLIGANS of the whole world!!!!!!!!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]

Posted by gino beniers gino beniers on May 11, 2001 at 07:52:51 AM MDT:

In Reply to: Re: Where are the most wanted HOOLIGANS of the whole world!!!!!!!!!! posted by Sander on September 27, 2000 at 04:33:55 AM MDT:

: : : : :From Holland
: : : : : : De hooligans van SCF Feyenoord Rotterdam
: : : : : : : Zij zijn al vanaf 1989 zeer aktief en hebben
: : inmiddels een spoor van vernieling getrokken door nederland en europa.
: : Vochten veldslagen uit met de gehaatte concurrent uit
: : Amsterdam en met vooral de duitse aardsvijanden. Zo ook met de soms massas
: : politiemachten die de slopende en rellende groep een halt moest toeroepen
: : Dusseldorf, 1997. Resultaat 15 miljoen DM schade, 100 gewonden en 90 arrestaties.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]