Re: aranıyor


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]

Posted by annen annen on March 08, 2001 at 04:14:17 PM MST:

In Reply to: aranıyor posted by ercan on April 07, 1999 at 11:20:53 AM MDT:

: ARANIYOR..........CANI SIKILAN BİR KİŞİ İÇİN(BEN) AB GRUBU RH + BAYAN ARKADAŞA İHTİYAÇ VARDIR ARKADAŞ OLMAK İSTEYENLERİN ÇOK ACELE candil@fcmail.com ADRESİNE BAŞVARMALARI RİCA OLUNUR BAŞ VURULAR GİZLİ TUTULACAK İKAMETGAH SENEDİ NUFUS SURETİ SAVCILIKTAN İYİHAL KAĞIDI İSTENMEYECEKTİR. HADİ BAKALIM
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]