Re: cari kenalan perempuan


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]

Posted by mansor bin jaafar (mansor_26@yahoo.com) on November 20, 2000 at 12:35:47 AM MST:

In Reply to: cari kenalan lelaki juga posted by azrul on July 06, 1999 at 07:52:48 AM MDT:

: ok cuma harap ada yangsudi mengenali saya dengan lebih dekat sahaja:
: : :
: : : :
: : : umur 19 tahun dan masih menuntut .
: : : hobi bersukan dan aktif dalam sukan sepak takraw ,badminton .
: : : kepada yang hendak mengenali diri saya hantarkan e-mail ke mansor_26@yahoo.com .


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]