Re: cari kenalan perempuan


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]

Posted by Jeffrey Charles Mohd Pratt (Jalbertz12@hotmail.com) on January 11, 2001 at 06:30:26 AM MST:

In Reply to: Re: cari kenalan perempuan posted by mansor bin jaafar on November 20, 2000 at 12:35:47 AM MST:

: : ok cuma harap ada yangsudi mengenali saya dengan lebih dekat sahaja:
: : : :
: : : : :
: : : : saya 28 dan sedang bekerjer di UK.
: : : : saya Mix Scottish+Johorean
: : : : kepada yang hendak mengenali diri saya hantarkan e-mail ke Jalbertz12@hotmail.com
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ travlang Message Board ] [ FAQ ]